Polityka prywatności

Szanując Twoje prawo do prywatności, firma Time Lux Marzena Kokowska 20-089 Lublin ul. Probostwo 4

NIP 9461080556 stosuje odpowiednie rozwiązania, które je zapewniają.

*Administratorem Twoich danych osobowych jest Time Lux Marzena Kokowska 20-089 Lublin ul.Probostwo 4.

*Podczas Twojego korzystania z naszej strony i wypełniania formularza kontaktowego gromadzimy następujące dane:

imię i nazwisko

adres e-mail

*Strona korzysta również z plików cookies celem zbierania innych, nieosobowych danych. Są one wykorzystywane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby.

*Gromadzone przez nas informacje wykorzystujemy wyłącznie do celów, na które wyraziłeś zgodę tzn aby skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie na potrzeby obsługi Twojego zapytania.

*Dane zebrane w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu do ich treści, możliwości ich poprawiania i usunięcia (prawo do bycia zapomnianym).

W tym celu powinieneś skontaktować się z nami.

*Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem.

Pamiętaj, aby nie udostępniać publicznie jakichkolwiek danych osobowych za pośrednictwem naszej strony. Publiczne udostępnianie takich danych następuje na Twoją wyłączną odpowiedzialność.

google logo